dlouhé o

Dlouhé O

Tajemství dlouhého ó: Kdy ho napíšeme a kdy ne?

Výslovnost dlouhého ó Dlouhé ó je v češtině specifickou samohláskou, která často působí potíže jak cizincům, tak i rodilým mluvčím. Na rozdíl od krátkého o, které vyslovujeme s neutrální pusou, vyžaduje dlouhé ó výraznější artikulaci. Při vyslovování dlouhého ó je důležité myslet na to, abychom rty mírně...