dyskalkulie

Dyskalkulie

Dyskalkulie: Když čísla děsí víc než strašidla

Co je dyskalkulie? Dyskalkulie, někdy nazývaná "vývojová dyskalkulie", je specifická porucha učení, která ovlivňuje matematické schopnosti. Děti s dyskalkulií mají potíže s pochopením čísel a matematických pojmů. Můžou mít problém s počítáním, sčítáním, odčítáním, násobením a dělením. Dyskalkulie není...