exem

Exem - Jak získat omluvenku od školy a práce

Co je "exem" a jak funguje? "Exem" je termín používaný pro omluvenku od školy nebo práce z důvodu nemoci, osobních důvodů nebo jiných oprávněných situací. Funguje tak, že požádáte o něj a poté vám bude udělen na základě posouzení vaší žádosti. "Exem" je formálním dokladem, který vás opravňuje k absenci ze školy...