ještě

Ještě

Ještě: Významné slovo, které obohacuje jazykové dovednosti

Co je slovo "ještě" a jak se používá v češtině? Slovo "ještě" je příslovce, které se často používá v češtině. Má různé významy a funkce ve větách. Používá se k vyjádření dodatečnosti, přidání nebo prodloužení něčeho. Například: "Ještě jednu knihu si půjčím z knihovny." nebo "Ještě potřebujeme...