maslowova pyramida

Maslowova Pyramida

Maslowova pyramida: Klíč k pochopení lidské motivace a vzdělání

Co je Maslowova pyramida? Maslowova pyramida je psychologická teorie, kterou vyvinul americký psycholog Abraham Maslow v roce 1943. Tato pyramida představuje hierarchii lidských potřeb a motivací. Podle Maslowa jsou potřeby uspořádány do pěti úrovní, přičemž každá úroveň musí být uspokojena postupně, začínaje základními...