matematický vzorec

Pythagorova Věta Vzorec

Ovládněte Pythagorovu větu: Vzorec, který vám usnadní život

Co je Pythagorova věta? Pythagorova věta je základní matematická věta, která popisuje vztah mezi délkami stran pravoúhlého trojúhelníku. Tato věta říká, že v pravoúhlém trojúhelníku je součet druhých mocnin délek odvěsen roven druhé mocnině délky přepony. Matematicky se tato věta zapisuje pomocí vzorce a2 + b2 = c2,...