minulý čas prostý

Minulý Čas Prostý

Minulý čas prostý: Základní přehled o gramatickém čase v češtině

Co je minulý čas prostý? Minulý čas prostý je gramatický čas v češtině, který vyjadřuje události a situace, které se odehrály v minulosti a jsou již ukončené. Používá se k popisu konkrétních událostí, které se staly v minulosti a nemají souvislost s přítomností. Tento čas nám umožňuje vyprávět o minulých...