neúspěch, selhání

Flop

Jak se vyhnout jazykovému flopu: Tipy pro úspěšné učení jazyků

Co je to flop? Flop je termín, který se používá k popisu neúspěchu nebo selhání. V kontextu učení jazyků se flopem myslí situace, kdy se student nedokáže naučit jazyk tak, jak si představoval nebo jak bylo plánováno. Flop může nastat v různých fázích učení jazyka - od začátku, kdy student zjistí, že mu jazyk nejde...