obsah čtverce

Obsah Čtverce

Vzrušující objevy v matematice: Tajemství obsahu čtverce odhaleno!

Definice čtverce v matematice Čtverec je geometrický tvar, který patří mezi základní tvary v matematice. Je to čtyřúhelník, u kterého jsou všechny strany stejně dlouhé a všechny úhly pravé. To znamená, že každý úhel čtverce má velikost 90 stupňů. Čtverec je symetrický podle svých os a má čtyři vrcholy, čtyři...