pravdivě

Pravdivě

Pravdivě o slově pravdivě v jazyce

Původ a význam slova pravdivě Slovo "pravdivě" je příslovcem, které v češtině označuje způsob, jakým se něco děje, konkrétně "v souladu s pravdou". Jeho význam je úzce spjat s pojmem pravdy, který je jedním ze základních filozofických konceptů. Původ slova "pravdivě" můžeme vystopovat k praslovanskému základu...