realisticky

Realisticky

Realistické přídavné jméno: Jak ho používat ve svém jazyce

Co znamená slovo "realisticky"? Slovo "realisticky" je přídavné jméno od slova "realistický", které pochází z anglického výrazu "realistic". Realistický znamená, že něco odpovídá skutečnosti, je věrné nebo přesné. V kontextu jazyka se slovo "realisticky" používá k popisu toho, co je v souladu s realitou nebo skutečností....