skončit zkončit

Skončit Zkončit

Skončit nebo zkončit: Jak správně používat tyto slovesa v češtině

Rozdíl mezi slovy "skončit" a "zkončit" Rozdíl mezi slovy "skončit" a "zkončit" spočívá v jejich gramatické povaze. Slovo "skončit" patří mezi slovesa nedokonavá, což znamená, že vyjadřuje činnost bez vymezeného konce nebo s nejasným ukončením. Naopak slovo "zkončit" je sloveso dokonavé, které naznačuje činnost s jasně...