slabiky

Slabiky

Slabiky: Základní kámen úspěšného jazykového vzdělání

Co jsou slabiky? Slabiky jsou základní jednotky zvukové struktury slov. Každé slovo se skládá z jedné nebo více slabik, které se liší v délce a složení hlásek. Slabika je tvořena minimálně jednou samohláskou a může obsahovat také souhlásky. Samohláska je hlavním prvkem slabiky a určuje její jádro. Souhlásky pak mohou...