sloveso

Vypadat

Jak vypadat skvěle: Tajemství slovesa 'vypadat'

Význam slovesa "vypadat" v češtině. Sloveso "vypadat" patří mezi tzv. významová slovesa, která popisují vnější dojem nebo stav něčeho či někoho. Používáme ho k vyjádření toho, jak něco nebo někdo působí na naše smysly z hlediska vzhledu či dojmu. Tímto slovesem popisujeme estetický dojem, který nám daný objekt...

Ikdyž

Ikdyž - Tajemství tohoto slovesa odhaleno: Jak ho správně použít

Význam slovesa "ikdyž" v češtině. Sloveso "ikdyž" patří mezi podřadné spojky a má v češtině několik významů. Nejčastěji se používá k vyjádření příčinné souvislosti mezi dvěma událostmi nebo skutečnostmi. Například ve větě "Ikdyž pršelo, šli jsme na procházku", sloveso "ikdyž" naznačuje, že déšť byl...