superior

Superior

Vyšší úroveň jazyků: Jak dosáhnout vynikajících výsledků ve výuce

Význam slova "superior" ve spojitosti s jazyky Slovo "superior" ve spojitosti s jazyky vyjadřuje vysokou úroveň jazykového dovednosti a schopností. Znamená to, že jedinec ovládá jazyk na pokročilé nebo dokonce excelentní úrovni. Osoba s vyšší jazykovou dovedností je schopna komunikovat plynule a přesně, porozumět náročnému...