syn anglicky

Syn Anglicky

Syn anglicky? Jazyky v pohybu!

Anglicismy v češtině Angličtina, jakožto globální jazyk, má na češtinu nepopiratelný vliv. Setkáváme se s ní dennodenně, ať už v médiích, reklamě nebo běžné konverzaci. Není proto divu, že do našeho jazyka proniká čím dál více anglických slov – anglicismů. Některé z nich jsou už natolik zažité, že je...