titul získaný po absolvování magisterského studia

Magistra

Magistra: Klíčový titul pro vaši kariéru po magisterském studiu

Co je magistra? Magistra je akademický titul udělovaný absolventům magisterského studia. Je to druhý nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání, který následuje po bakalářském titulu. Absolventi získávají právo užívat titul Mgr. před svým jménem. Tento titul je udělován ve většině evropských zemí a má...