věda o minulosti, historie

Dějepis

Klíč k pochopení současnosti

Dějepis ve školách Dějepis ve školách hraje klíčovou roli v utváření historického vědomí a kritického myšlení žáků. Prostřednictvím studia minulosti se žáci učí chápat souvislosti, analyzovat prameny a utvářet si vlastní názory na historické události. Dějepis není jen o memorování dat a jmen, ale především o...