Tajemství všestranného tamějšího: Kdy ho správně použít?

Tamější

Význam a použití tamější

Slovo "tamější" je ukazovací zájmeno, které se používá k označení něčeho, co se nachází na určitém, dříve zmíněném místě. V podstatě znamená "toho místa", "z onoho místa" nebo "vlastní danému místu".

Používáme ho tehdy, když nechceme opakovat název místa, o kterém už byla řeč. Například místo věty "Navštívili jsme Prahu. Památky Prahy nás uchvátily." můžeme říct: "Navštívili jsme Prahu. Tamější památky nás uchvátily."

"Tamější" se skloňuje podle vzoru "mladý" a má tvary pro všechna rody a čísla. Jeho použití je poměrně široké a setkáme se s ním jak v běžné řeči, tak i v psané formě, ať už jde o beletrii, publicistiku nebo odborné texty.

Tamější vs. místní

Slova „tady“ a „místo“ používáme, když mluvíme o místě, které je blízko nás. Někdy je ale těžké vybrat to správné slovo. Kdy použijeme „tady“ a kdy „místo“?

„Tady“ je obecnější a používá se pro označení místa, kde se nacházíme. „Místo“ je specifičtější a používá se pro označení konkrétního místa.

Podívejme se na příklady:

„Tady je krásně.“ (Obecné místo, kde se nacházíme)

„Tohle místo je krásné.“ (Konkrétní místo)

„Co tady děláš?“ (Obecné místo, kde se nacházíme)

„Co děláš na tomto místě?“ (Konkrétní místo)

Použití „tady“ a „místo“ závisí na kontextu a na tom, jak specifické chceme být. Pokud mluvíme o obecném místě, použijeme „tady“. Pokud mluvíme o konkrétním místě, použijeme „místo“.

Stylistické aspekty tamější

Zvláštní pozornost si zaslouží i stylistické nuance tamějšího nářečí. Typická je například absence spisovných tvarů a hojné užívání archaismů. Místní obyvatelé si s oblibou pohrávají s jazykem, používají metafory a přirovnání, které dodávají jejich vyjadřování na barvitosti. Zajímavé je i zachování specifických gramatických jevů, které jinde v Čechách již vymizely. Pro lingvisty představuje tamější nářečí hotovou studnici zajímavostí a cenný materiál k výzkumu. Pro laika je pak setkání s ním fascinujícím exkurzem do historie a krásy českého jazyka.

Zajímavosti o slově tamější

Slovo "tamtější" je ukazovací zájmeno, které používáme, když mluvíme o něčem, co se nachází na jiném místě, než kde se právě nacházíme. Zajímavé je, že toto slovo má svůj původ ve spojení "tam týkající se". Postupem času se toto spojení zkrátilo a zjednodušilo do dnešní podoby. "Tamtější" je typickým příkladem toho, jak se jazyk neustále vyvíjí a zkracuje často používaná spojení. Podobně jako "tamtější" vznikla i další ukazovací zájmena, například "tento" (ten týkající se) nebo "onen" (on týkající se). Ačkoliv dnes už tato spojení nevnímáme v jejich původním významu, jejich historie nám připomíná, jak je jazyk dynamický a neustále se proměňující systém.

Publikováno: 10. 06. 2024

Kategorie: jazyky

Autor: Jana Novotná

Tagy: tamější | přídavné jméno