ZŠ Rakovského: Kvalitní vzdělání pro vaše dítě

Zš Rakovského

Historie základní školy Rakovského

Základní škola Rakovského se nachází v centru města a má bohatou historii sahající až do roku 1892, kdy byla založena. Škola byla pojmenována po významném českém pedagogovi Janu Amosi Komenském, který je dodnes symbolem moderní pedagogiky. Během své existence prošla škola několika rekonstrukcemi a modernizacemi, aby mohla lépe vyhovět potřebám žáků a poskytnout jim optimální prostředí pro vzdělávání. Dlouholetá tradice spojená s inovativními metodami výuky dělá ze ZŠ Rakovského prestižní instituci s vynikající pověstí ve školství.

Významné programy a aktivity

V rámci významných programů a aktivit Základní školy Rakovského patří například projekt "Zdravá škola", který klade důraz na zdravý životní styl žáků. Škola také pravidelně pořádá sportovní akce, výtvarné a literární soutěže, divadelní představení a exkurze. Velkou oblibu u žáků má také program podpory nadaných žáků, který je zaměřen na rozvoj jejich talentů a schopností. Díky těmto aktivitám se žáci nejen učí novým věcem, ale také se rozvíjejí komplexně jako osobnosti.

Kvalita vzdělávání a výsledky žáků

Kvalita vzdělávání na Základní škole Rakovského je dlouhodobě na vysoké úrovni. Škola klade důraz na individuální přístup ke každému žákovi a podporuje jeho osobnostní rozvoj. Výsledky žáků potvrzují kvalitu vzdělávání - pravidelně dosahují nadprůměrných výsledků ve státních zkouškách a soutěžích. Absolventi školy jsou dobře připraveni pro další studium na středních školách a úspěšně se prosazují i v profesním životě.

Spolupráce se širokou veřejností

Spolupráce se širokou veřejností je pro Základní školu Rakovského velmi důležitá. Škola pravidelně pořádá otevřené dny, besedy pro rodiče a workshopy pro veřejnost. Spolupracuje s místními organizacemi a podniky na různých projektech a akcích. Díky této spolupráci se žákům otevírají nové možnosti a zkušenosti, které přispívají k jejich celkovému rozvoji. Rodiče jsou aktivně zapojeni do života školy prostřednictvím rodičovských schůzek a dobrovolnických aktivit. Tato úzká spolupráce s veřejností pomáhá vytvářet pozitivní prostředí pro vzdělávání žáků na ZŠ Rakovského.

Moderní technologie ve výuce

Moderní technologie hrají klíčovou roli ve vzdělávání na ZŠ Rakovského. Žáci mají přístup k interaktivním tabulím, počítačům a tabletům, což podporuje jejich zapojení do výuky a rozvoj digitální gramotnosti. Využíváme online platformy pro sdílení materiálů a komunikaci s žáky i rodiči. Díky moderním technologiím mohou žáci zkoumat nové informace a učit se efektivněji. Naše škola se pravidelně zapojuje do projektů zaměřených na digitální vzdělávání a sleduje trendy v oblasti edukativních aplikací pro podporu učení.

Plány a cíle pro budoucnost

Plány a cíle pro budoucnost ZŠ Rakovského jsou ambiciózní a zaměřené na neustálé zlepšování vzdělávacích metod a prostředků. Škola se chce dále rozvíjet v oblasti moderních technologií ve výuce, aby žákům poskytla co nejlepší přípravu pro digitální svět. Dalším cílem je posilování mezinárodní spolupráce s jinými školami a zapojení do projektů Erasmus+. ZŠ Rakovského si klade za cíl podporovat individuální rozvoj každého žáka a připravit je na úspěšný vstup do dalšího vzdělávacího procesu či pracovního života.

Publikováno: 28. 05. 2024

Kategorie: vzdělání

Autor: Veronika Novotná

Tagy: zš rakovského | základní škola