abys

Abys

Abys aneb když se čeština krátí

Původ a význam zkratky Zkratka "abys sis" ve skutečnosti neexistuje jako ustálená zkratka s pevným významem. Vzniká spíše spontánně v mluveném projevu nebo neformálních psaných textech, a to zkrácením spojení "aby sis". Toto spojení se používá pro zdůraznění účelu nebo důvodu nějakého děje, často s mírně...