antonymum

Antonymum

Antonymum: Slovo s opačným významem - Klíčové pojmy ve vzdělání

Co je antonymum? Antonymum je slovo, které má opačný význam než jiné slovo. Je to důležitý pojem ve slovníku, který nám pomáhá porozumět vztahům mezi slovy a jejich významem. Antonyma jsou součástí lexikálního systému každého jazyka a hrají klíčovou roli ve vzdělání. Například antonymem k "velký" je "malý", k...