ZŠ Křídlovická otevírá dveře inovacím

Zš Křídlovická

Historie školy

Základní škola v Křídlovicích, oficiálně Základní škola a Mateřská škola Křídlovická, Brno, Křídlovická 32a, je školou s bohatou historií sahající až do roku 1911. Tehdy byla v obci Křídlov, tehdy ještě na okraji Brna, otevřena první škola. Jednalo se o malotřídní školu s omezenou kapacitou. S rozvojem Křídlovic a jejich postupným srůstáním s Brnem však rostla i potřeba většího a modernějšího vzdělávacího zařízení. V roce 1975 byla proto slavnostně otevřena nová budova základní školy na ulici Křídlovická, která slouží svému účelu dodnes. Tato moderní budova, obklopená rozlehlým areálem s hřišti a zelení, poskytla žákům i učitelům mnohem lepší podmínky pro výuku i volnočasové aktivity. Škola se od té doby neustále rozvíjí, modernizuje své vybavení a rozšiřuje nabídku vzdělávacích programů. Dnes je Základní škola Křídlovická respektovanou vzdělávací institucí, která poskytuje kvalitní vzdělání žákům z Křídlovic i okolních brněnských čtvrtí.

Vzdělávací programy

Základní škola Křídlovická se pyšní širokou škálou vzdělávacích programů, které jsou navrženy tak, aby rozvíjely individuální talenty a zájmy každého žáka. Programy jsou zaměřeny na propojení tradičních předmětů s moderními trendy ve vzdělávání a rozvojem klíčových kompetencí pro 21. století. Žáci se učí kriticky myslet, řešit problémy, spolupracovat v týmu a efektivně komunikovat. Škola klade důraz na rozvoj digitální gramotnosti a nabízí pestrou škálu kroužků zaměřených na informační technologie. Vedle klasické výuky jazyků se ZŠ Křídlovická specializuje na rozšířenou výuku angličtiny formou projektů a jazykových pobytů v zahraničí. Sportovně nadané děti se mohou těšit na pestrou nabídku sportovních kroužků a účast na sportovních soutěžích. Škola spolupracuje s místními sportovními kluby a organizacemi. Velký důraz je kladen i na rozvoj kulturního cítění a tvořivosti. Žáci se pravidelně účastní divadelních představení, koncertů a výtvarných dílen. V rámci výuky se žáci seznamují s regionální historií a kulturou prostřednictvím exkurzí a projektových dnů. Základní škola v Křídlovicích se tak stává místem, kde se děti cítí bezpečně a zároveň jsou motivovány k učení a rozvoji svého potenciálu.

Mimoškolní aktivity

Základní škola Křídlovická se pyšní širokou nabídkou mimoškolních aktivit, které doplňují a rozvíjejí znalosti a dovednosti žáků získané v hodinách. Děti si tak mohou vybrat z pestré palety kroužků dle svého zájmu a nadání. Sportovně založení žáci ZŠ Křídlovická jistě ocení možnost navštěvovat fotbalový, florbalový či basketbalový kroužek. Pro ty, kteří dávají přednost spíše kreativní činnosti, jsou tu kroužky výtvarné, keramické nebo dramatické. Škola dále nabízí kroužek šikovných rukou, kde se děti učí základům šití a pletení, a také kroužek vaření, kde se seznamují s tajuplným světem gastronomie. Žáci se zájmem o hudbu a tanec si přijdou na své v kroužku sborového zpěvu, moderního tance nebo hry na flétnu. Pro zvídavé školáky je připraven kroužek přírodovědný, v rámci kterého se vydávají na zajímavé exkurze a učí se poznávat krásy okolní přírody. ZŠ Křídlovická klade důraz na komplexní rozvoj osobnosti každého žáka a mimoškolní aktivity jsou toho nedílnou součástí.

Pedagogický sbor

Na Základní škole Křídlovická působí zkušený a kvalifikovaný pedagogický sbor, který se s nadšením věnuje vzdělávání a rozvoji žáků. Učitelé na ZŠ Křídlovická jsou odborníky ve svých oborech a neustále si doplňují vzdělání účastí na kurzech a seminářích. Důraz je kladen na individuální přístup ke každému žákovi, a to s ohledem na jeho specifické potřeby a nadání. Pedagogové vytvářejí podnětné a motivující prostředí, ve kterém se žáci cítí bezpečně a sebevědomě. Kromě výuky se pedagogický sbor ZŠ Křídlovická aktivně zapojuje do mimoškolních aktivit a projektů, které rozvíjejí osobnost žáků a posilují jejich sociální vazby. Spolupráce s rodiči je pro nás klíčová a snažíme se o otevřenou komunikaci a partnerství ve vzdělávání. Věříme, že kvalitní pedagogický sbor je základem pro úspěšné vzdělávání a rozvoj každého žáka.

Úspěchy žáků

Žáci ZŠ Křídlovická a Základní školy v Křídlovicích dosahují v mnoha oblastech skvělých výsledků. Jejich úspěchy jsou důkazem kvalitní výuky, individuálního přístupu pedagogů a píle samotných studentů.

V minulém školním roce se naši žáci umístili na předních příčkách v okresních kolech matematické, biologické a chemické olympiády. Velký úspěch zaznamenali také v recitační soutěži, kde zaujali porotu svým talentem a projevem. Sportovně založení žáci reprezentují školu v okresních a krajských kolech v basketbalu, volejbalu a atletice.

Kromě tradičních předmětů se žáci aktivně zapojují do projektových dnů zaměřených na environmentální výchovu, mediální gramotnost a rozvoj digitálních kompetencí. Škola se pyšní také úspěšným pěveckým sborem, který se pravidelně účastní festivalů a přehlídek.

Úspěchy žáků jsou pro nás velkou motivací a důkazem, že jdeme správným směrem. Věříme, že i v budoucnu budou žáci ZŠ Křídlovická a Základní školy v Křídlovicích dosahovat skvělých výsledků a dělat nám radost svými úspěchy.

Spolupráce s rodiči

Základní škola Křídlovická si zakládá na úzké spolupráci s rodiči, která je pro nás klíčová pro zdárný rozvoj a vzdělávání žáků. Věříme, že otevřená komunikace a vzájemná důvěra mezi školou a rodinou vytváří to nejlepší prostředí pro růst a učení.

Základní škola v Křídlovicích nabízí rodičům mnoho příležitostí, jak se aktivně zapojit do školního života. Pravidelně pořádáme třídní schůzky, konzultační hodiny a informační schůzky, kde mají rodiče možnost se dozvědět více o probírané látce, školních aktivitách a diskutovat s pedagogy o individuálních potřebách svých dětí.

Kromě formálních setkání se snažíme budovat přátelské vztahy i prostřednictvím společných akcí, jako jsou sportovní dny, besídky, výlety a projektové dny. Tyto aktivity umožňují rodičům poznat školu a její zaměstnance v jiném světle a zároveň posilují vztahy mezi žáky, rodiči a pedagogy.

Věříme, že aktivní zapojení rodičů do života školy je pro žáky velkou motivací a podporou v jejich vzdělávání. Zároveň nám zpětná vazba od rodičů pomáhá neustále zlepšovat naše služby a vytvářet pro žáky to nejlepší možné vzdělávací prostředí.

Kontaktní informace

Základní škola Křídlovická sídlí v moderní budově na adrese Křídlovická 33, Brno, 603 00. Škola je snadno dostupná jak městskou hromadnou dopravou, tak autem. V blízkosti školy se nachází zastávka autobusu "Křídlovická". Pro rodiče, kteří dojíždějí autem, je k dispozici prostorné parkoviště přímo před školou.

Své dotazy můžete směřovat na telefonní číslo 543 210 123, kde vám ochotně zodpovíme veškeré otázky týkající se vzdělávání na naší škole. Pro bližší informace o školních aktivitách, rozvrhu hodin či důležitých termínech navštivte naše webové stránky. Rádi vás také přivítáme osobně v kanceláři školy, kde vám poskytneme veškeré potřebné materiály a zodpovíme vaše dotazy. Těšíme se na vaši návštěvu!

Publikováno: 04. 07. 2024

Kategorie: vzdělání

Autor: Pavel Dunový.

Tagy: zš křídlovická | základní škola v křídlovicích