bouchal

Bouchal

Význam a původ příjmení Bouchal: Fascinující historie českého jména

Co je "bouchal" a jaký je jeho význam v českém jazyce? "Co je "bouchal" a jaký je jeho význam v českém jazyce? Příjmení "Bouchal" je poměrně vzácné a má kořeny v českém slovním spojení "bouchnout do stolu". Toto sloveso vyjadřuje akci, kdy něco tvrdě udeří nebo narazí na stůl. Přeneseně lze tedy předpokládat, že...