cauky lidi

Cauky Lidi

Význam a použití pozdravu 'cauky lidi' v českém slangovém jazyce

Co je "cauky lidi" a co tento slangový výraz znamená v českém jazyce? "Čauky lidi" je slangový výraz používaný v českém jazyce jako neformální pozdrav. Slovo "čauky" je zkrácenina slova "čau", což je informální verze pozdravu "čau". Přidání přívlastku "lidi" slouží k oslovení skupiny lidí, a tedy se jedná o...