matematický pojem

Ekvivalent

Ekvivalent: Matematický pojem vzdělání v praxi

Co je ekvivalent v matematice? Ekvivalent v matematice je pojem, který se používá k označení rovnosti nebo stejnosti dvou matematických výrazů, objektů nebo tvrzení. V podstatě znamená, že tyto prvky mají stejnou hodnotu, velikost nebo vlastnost. Ekvivalent je důležitým nástrojem pro dokazování a manipulaci s matematickými...