odpovídající, vhodný

Adekvátní

Adevkátní metody výuky jazyků: Získejte odpovídající a vhodné znalosti

Co znamená slovo "adekvátní" a jak se používá ve vztahu k jazykům? Slovo "adekvátní" znamená odpovídající, vhodný nebo přiměřený. V kontextu výuky jazyků se používá k popisu materiálů, které jsou vhodné a odpovídající pro danou výuku. Adekvátnost je klíčovým faktorem pro úspěšnou výuku jazyků, protože...