pokud

Pokud

Pokud: Významné slovo, které obohacuje vaši jazykovou dovednost

Co je slovo "pokud" a jaké je jeho významové zaměření? Slovo "pokud" je spojka v češtině, která vyjadřuje podmínku nebo možnost. Jeho významové zaměření je tedy spojeno s vyjádřením předpokladu, podmínky nebo alternativy. Používá se k vyjádření hypotetických situací nebo závislostí mezi dvěma událostmi. Tímto...