tamější

Tamější

Tajemství všestranného tamějšího: Kdy ho správně použít?

Význam a použití tamější Slovo "tamější" je ukazovací zájmeno, které se používá k označení něčeho, co se nachází na určitém, dříve zmíněném místě. V podstatě znamená "toho místa", "z onoho místa" nebo "vlastní danému místu". Používáme ho tehdy, když nechceme opakovat název místa, o kterém už byla řeč....