zájmeno

Které

Které zájmeno ve světě jazyků je nejvíce fascinující?

Zájmeno "které" je jedním z nejzajímavějších a nejužitečnějších zájmen ve světě jazyků. Jeho význam a použití jsou široce rozšířené a často se vyskytují ve všech jazycích. Toto zájmeno slouží k označení neznámého předmětu, osoby nebo místa. Je velmi užitečné při položení otázek, vyjadřování...